PU: Deres liv er mer verdt enn mitt og jeg hater dem!

Turbonegro – Fuck The World

Samfunnet står i fare for å oversvømmes av voksne individer som vil ha kjønnsbekreftende behandling, men som senere vil angre seg. Det er derfor jeg ikke får den livsnødvendige behandlingen jeg har krav på. For å rettferdiggjøre avgjørelsen om å avlyse livet mitt, trekkes disse individene fram. Les videre