Opplesning

Min gode venninne Mette fortjener en stor takk for å ha fått meg til å bruke skype. Suksessen skyldes ikke minst at hun ga meg et headset med mikrofon.

Dermed kunne jeg gjøre noe jeg har hatt lyst til lenge, nemlig lese inn noen av dikta mine og legge dem ut på hjemmesida mi. Du finner dem her. Nummerne tilsvarer sidetall i den kommende boka.

Jeg håper jeg får mange anledninger til å delta på opplesninger og andre forfatter-arrangementer når boka kommer. Jeg trives med å lese opp og får ofte gode tilbakemeldinger. Det er også interessant å se hvordan diktene forandrer seg når de blir lest opp, at det er andre dikt som gjør mest inntrykk enn når man leser dem.

Det jeg oppdaga var at det å lese dem inn på datamaskinen på en måte er enda et annerledes medium, en mellomting mellom opplesning fra scene og lest tekst. Lest inn på data og lagt ut på hjemmesida har folk anledning til å høre dem om igjen hvis de ikke får det med seg og settinga er gjerne mer intim; mottakeren sitter kanskje hjemme hos seg selv. Dette syntes jeg ga plass for en del mer lavmælte dikt som jeg vanligvis ikke leser opp fra en scene.

Alt dette er altså på sett og vis Mettes fortjeneste. Så Mette: Tusen takk for headsettet!

My voice

Thanks to my friend Mette, I’ve been able to record some of my poems in Norwegian. She gave me a microphone for my computer, so I could install skype and talk to her for free. One of the first things I used it for, was to record some of my poems. They are now uploaded to my website http://www.tarald.net. Go directly to http://www.tarald.net/framandkar/opplesning.html Each number is a link to a reading of one poem. The numbers signify where you’ll fint the poem in my book. I guess they don’t make a lot of sense if you don’t understand Norwegian, but at least they document my voice before starting testosterone.

It’s strange how one percieve one’s own voice. I’ve always been surprised when I’ve heard recordings. It’s nothing like how it sounds in my head. OK, I know that is pretty normal. But to me, it resembles how I see my image in the mirror. I’ve always thought I looked more like a boy than a girl, and for a while I tried to cover it up with makup. Now, after realizing that I am a boy, I’ve discovered how much my self-image differs from the image others see. It’s just so strange.