Sjekking og sånt

De gangene jeg har lyktes i denne sporten, har jeg opptrådt selvsikkert og tilsynelatende uten tvil. Det skemmende aspektet er når det er noe(n) man virkelig vil ha. Da blir det plutselig mer enn en lek – blodig alvor. Så lenge det bare er en lek, er jeg full av selvironi og humor. Når det ligger mer bak, blir jeg stum og sjenert og mindre beleven. Les videre