Opplesning 2008 introdusert av Stig Sæterbakken

Jeg lette etter noe helt annet da jeg kom over denne videoen fra desember 2008. Filmet av Jan Hagen.

Anledningen var Litteraturhusets debutantdager. Alle debutantene ble introdusert av en etablert forfatter.

«I Tarald Steins dikt er kroppen gitt et kroppsspråk, bokstavelig talt. Det er ikke kroppen som metafor, det er ikke kroppen som bilde; det er kroppen som kropp. En mer konkret poesi er knapt skrevet i Norge noen gang,» sier Sæterbakken.

Presentasjon av Frikar

Slik presenterer forlaget Tiden min andre diktsamling, Frikar, som kommer i mars:

I Frikar utvider Tarald Stein perspektivet fra den grensesprengende debuten Framandkar. Kjønn og identitet er fremdeles sentralt, men relasjonene til barnet er nå mer sentralt. Det samme er den erotiske kjærligheten. Stein våger å stille de store spørsmålene: Hva er en mor? Hva er en mann? Finnes det et annet språk? I Frikar skaper han et slikt språk.