Narrativ motstand

Jeg føler motstand mot ideen om en sammenhengende fortelling, altså at historier kan henge sammen, utgjøre en enhet. Enda sterkere er motstanden mot å forme virkeligheten etter et slikt mønster. Det ville være å tvinge et kreativt kaos inn i et kosmos av regler og sammenheng.

Aller sterkest er motstanden mot å forme min egen historie, min biografi og i siste instans mitt selv, inn i et mønster. Enten dette mønsteret er språket eller den tradisjonelle transkjønna historia. Jeg har forsøkt å passe inn og jeg er lei.
Les videre