Kulturpolitikk

Kulturpolitikken er en av hovedgrunnene til at jeg ikke stemmer lengre til venstre enn Venstre. NBU – Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere har lagt ut en oversikt over de ulike partienes kulturpolitikk. Lista ser ut til å være alfabetisk, noe som fører til at Venstre havner nederst.

venstre_logo_liten

Her siterer jeg et utdrag av det som er de viktigste punktene for meg:

• gi kunstnere og kulturarbeidere tilfredsstillende økonomiske vilkår og sosiale rettigheter.

• sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere. (Altså stikk motsatt av hva sittende regjering har gjort! T.S. )

• sørge for et bredere tilbud av statlige stipendordninger for kunstnere i startfasen, der kunstneren har mulighet til å søke støtte uavhengig av medlemskap og tilknytning til foreninger, forlag og lignende.

• fjerne forbudet i åndsverksloven mot å omgå kopisperrer (DRM) på opp-havsrettsbeskyttet materiale som eies av en forbruker.

• innføre et minstefradrag på 100 000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende som et alternativ til fradrag for faktiske kostnader.

• endre reglene for forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende ved å åpne for etterskuddsvis innbetaling.

Selv om det finnes mye bra på SVs og APs program, har de nå etter min mening brukt 8 år på å ikke gjøre noe med disse tingene, ikke gjøre nok eller faktisk gjøre ting verre. Derfor har jeg mindre problemer med å stemme borgerlig enn noen gang før. Samtidig kan Venstre bli en garantist for at FrP ikke få rasert kulturlivet slik de ønsker.

Og så fryder jeg meg over å få lov til å stemme NEI til OL.