Nordnorsk Forfatterlag forvitrer

Nordnorsk Forfatterlag, som jeg har vært medlem av siden 2001, har delt ut fire stipender på 10.000kr. Stipendmottakerne har en gjennomsnittsalder på 58 år. Den yngste er 49 år gammel og har ikke debutert som forfatter.

Jeg anser dette som en oppfordring til yngre forfattere i Nord-Norge om å flytte sørover. Her har man ingenting å hente.