Backlash!

I sommer skrev jeg om Regjeringens handlingsplan for LHBT. Den var et stort skritt fremover, ettersom T-en ble inkludert. Nå har LFTS klart å få spsifisert unntak for transseksuelle fra rettighetene i planen, uten at dette har fått noen oppmerksomhet overhode. Regjeringen har altså fratatt en gruppe mennesker rettigheter etter påtrykk fra en organisasjon som påstår seg å representere samme gruppe. Det absurde i situasjonen burde vise at det er på høy tid at LFTS får konkurranse og at vi andre får muligheten til å bli hørt i slike sammenhenger.

Handlingsplan fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Sammen med syv andre departementer har Barne- og likestillingsdepartementet utarbeidet en egen handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Et overordnet mål med handlingsplanen er å etablere nulltoleranse for alle former for diskriminering av LHBT-personer. Planen omfatter over 60 tiltak.
Dette er den første handlingsplanen noen gang på dette grunnlaget. Dette er også første gang det er utarbeidet egne tiltak mot diskriminering av bifile og transpersoner. (BLD)

Barne- og likestillingsdepartementet la torsdag fram en handlingsplan for LHBT – Lesbiske, Homofile, Bifile og Transpersoner. At T-en er med er bortimot et under og et klart tegn på at vi står overfor en positiv utvikling. Transpersoner vil i norsk sammenheng si alle kjønnsoverskridere med unntak av dem som får behandling på GID-klinikken (takket være LFTS som ikke vil ha noe med seksualitet å gjøre…).

Blikk

NRK

Les handlingsplanen her.