Dikt til Nina Karin Monsen

Vin vert vatn

Eg utvatnar ekteskapet
fråtek born rett til far
eller mor
(ingen er vel heilt sikre)
Min eksistens
er eit overtramp mot Nina Karin
personleg
og hennar Gud som berre skapar
utsider
kropp, biologi
to uforanderlege kjønn
no og i all æve
Kjærleik er ein anakronisme
Sjela er ein mutasjon

Ja
eg har kome for å øydeleggje
din sjelefred
Eg talar om ein kjærleikens Gud
om Ordet som vart menneske
om verda som endrar seg
mellom Guds hender
framleis
Sjølv ikkje du
kan gjere ordet ufritt
Heller ikkje du kan hindre
kjærleiken

Diktet er skrevet som reaksjon på den siste tidens debatt om at hurpa får Fritt Ords pris. Ble lest av forfatteren under markeringen 5. mai kl. 18.00 på Christian Fredriks plass. Det kan selvsagt brukes når som helst av hvem som helst så lenge det framgår at det er jeg som har skrevet det.

Les videre

400 000 kr i homofobi-belønning

Nina Karin Monsen, en gang feminist, nå ansett av de fleste som ravende gal, har fått Fritt Ords pris.

«Hun får prisen for sine gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt, opplyser stiftelsen Fritt Ord i en pressemelding.» Dagsavisen

Hvordan bidrar feilinformasjon og angrep på en sårbar gruppe mennesker til «en friere offentlig debatt»? Og har noen opplevd hennes nedsettende uttalelser om homofile og andre kjønnsoverskridere som «gjennomreflekterte»? Ikke på denne sida av årtusenskiftet i alle fall.

Ettersom jeg er i konstant pengeknipe vurderer jeg å finne meg min egen svake gruppe å angripe offentlig, men de fleste er opptatt. Kanskje det er på tide at jeg lar alle mine fordommer, vrangforestillinger og stereotyper om eldre kvinner komme offentlig til uttrykk? Jeg kan fint begrunne det filosofisk også om nødvendig.

Men i motsetning til Monsen er jeg bare en fattig transhomse på arbeidspraksistiltak. Hva i all verden hun skal med 400 000 i tillegg til fast lønn som statsstipendiat overgår min forstand.

Kritikk fra André Oktay Dahl i Dagbladet

Mindre balansert dekning hos Aftenposten