DSM 5 og kjønnsdysfori

DSM er ei liste over psykiatriske diagnoser. Offisielt brukes den ikke i Norge – i stedet bruker man ICD 10 fra WHO (som i tillegg også lister somatiske lidelser). Likevel er DSM i uoffisielt bruk, noe jeg har erfart på Rikshospitalet. Det skyldes for en stor del at DSM er mer utfyllende og detaljert. Nå er DSM under revisjon. Slik ser forslaget ut: Les videre

Psykiatri og samfunn

Psykiske lidelser kan ikke påvises biologisk (i alle fall foreløpig). Det får enkelte til å påstå at de ikke finnes. Enhver som har snakka med en person med vrangforestillinger vil derimot si at de finnes. Jeg var deprimert i mange år. I ettertid kan jeg se at jeg hadde det som kalles en psykisk lidelse, og medisinen jeg fikk hjalp meg.

Jeg vil påstå at det som kjennetegner en mental lidelse er at man ikke fungerer på en samfunnstjenlig måte. Etter å ha lest gjennom ICD10, som er den diagnosemanualen som brukes i Norge, innser jeg at diagnoser er noe man gir brysomme mennesker. Diagnosene er ikke laga for å hjelpe mennesker som har det vanskelig; de er til for samfunnets skyld. Mennesket trenger å sette navn på alt vi observerer rundt oss, og alle størst er behovet når det gjelder ting vi ikke forstår. Les videre