CV

UTDANNING

2007-2008 Forfatterstudiet – påbyggingsemne, Universitetet i Tromsø, 30 stp

2007, høst Enkeltemner i historie og sosialantropologi (semesteroppgave: Transkjønn som stigma), 20 stp

Cand.philol:

2002 – 2007 Allmenn litteraturvitenskap hovedfag, Universitetet i Tromsø

Cand. Mag.:

2002, høst Prosjektoppgave i sosiologi, 5 vekttall, Universitetet i Tromsø

2002, vår Feministisk filosofi, 5 vekttall, Universitetet i Tromsø

2001, vår Allmenn litteraturvitenskap mellomfagstillegg, Universitetet i Tromsø

2000-01 Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø

2000 Sosiologi grunnfag, Universitetet i Tromsø – eksamensoppgaven «Skillet mellom biologisk og sosialt kjønn»

1999 Allmenn Litteraturvitenskap, grunnfag, Universitetet i Tromsø

1998, høst Forkurs i fonetikk og språkvitenskap, Universitetet i Tromsø

1997, høst Ex.phil. ,Universitetet i Tromsø

1996-1997 Studieretning for skjønnlitteratur, Heimly Folkehøgskole – Forfatterskolen, Finnsnes

1993-1996 Studieretning for allmenne fag, Hafstad Videregående Skole, Førde

5/2004 – 5/2005 Fødselspermisjon

YRKESERFARING

2009 Prosjektansvarlig for «kjønnsmangfold» i LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Høsten 2008 Tilkallingsvikar som assistent i barnehage og barneskole, Adecco og Tromsø Kommune

Aug. 2006-feb.. 2007 Arbeidspraksistiltak, Grønnåsen skolebibliotek: Registrering av bøker, utstilling, veiledning, orden

Sept 2002 – mai 2005 Lesesalsinspektør/fullmektig på Universitetsbiblioteket i Tromsø: Sekretær for lesesalsutvalget, fordeling av faste leseplasser, kontaktperson for funksjonshemmede, 25 % stilling

Juni 2002 Journalist i INN – informasjonsavisa for Universitetet i Tromsø: Skriving av reportasjer, salg av annonser

2 uker mars 2002 Sekretær hos Norsk Musikkråd Troms (gjennom Manpower)

Nov 2001 – jan 2002 Lønnet verv som webredaktør for Nordnorsk Forfatterlag.

Jan 2000 – nov 2001 Studentsekretær (25%) i Tromsø Kristelige Studentforbund

Høsten 1999 Lærervikar, tilkalling, Selnes skole, Slettaelva skole

Sommer 1999 Medarbeider Posten Service, Kantiner

Vår & Sommer 1998 Medarbeider på Jekta Konditori, Obs!, Tromsø

Sommer 1997 Vikar for kirketjener og kirkegårdsarbeider Helgheim Kyrkje, Jølster

Sommer 1996 Guiding, kafèarbeid og renhold Eikaasgalleriet/Ålhus Kyrkje, Jølster kommune

1995-1996 Vikar ved sykdom for renholder Ålhus Kyrkje, Jølster kommune

VERV

Medlem av Transpolitisk Utvalg i LLH 2009

Styremedlem i Tidens forfatterklubb fra høsten 2009

Medlem av juryen for Havmannprisen 2009

Medlem av juryen for Årets Kritiker 2008.

Styremedlem i Oslo Kristelige Studentforbund fra januar 2009 til januar 2010.

Leder i Tromsø Kristelige Studentforbund fra oktober 2007 til januar 2009.

Nettredaktør for Nordnorsk Forfatterlag våren 2007 – april 2008, lønna verv.

Styremedlem i LLH Troms april 2007 – februar 2008.

Styremedlem i Skeiv Arktisk Ungdom i Troms (SKAUT) fra høsten 2006 til desember 2007.

Redaksjonsmedlem i Skarven, NnFs medlemsblad, fra våren 2006.

Medlem av valgkomiteen i Nordnorsk Forfatterlag 2004-2006, siste år som leder.

Leder i Tromsø tekstklubb 2001-2004.

Kulturansvarlig i styret for UKA-03.

Studentrepresentant i instituttstyret, Institutt for allmenn litteraturvitenskap 2003.

Styremedlem i Tromsø Kristelige Studentforbund i to perioder.

Delegat til landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund et utall ganger.

ANNET

Uføretrygda 2014.
Utga diktsamlingene
Framandkar (2008) og Frikar (2010) på Tiden Norsk Forlag.
Foredragsholder på bl.a. Jafnadr – Nordic Queer Festival 2008 og EuroPride 2008 i Stockholm
Medlem av Norsk Forfattersentrum.
Bokanmelder for Nordlys, studentavisa Utropia og ulike nettsteder i perioder.
Redaksjonsmedlem i studentavisa «Utropia» fra høsten –97 til våren 2000.