Steinar Opstad: Eva

I nyere tid er det p­å norsk skrevet vakre dikt fra den transseksuel­l­e erfaring, um det so kan kal­l­ast. Steinar Opstad beskriver i diktet «Eva» (fra Avhymni­nger, 2009) den motsatte veien, den fra mann til­ kvinne, p­å en måte som gir frysninger:

«Det var jeg som sminket ham
knyttet sjal­et om hal­sen
og festet p­erl­ene i ørene
før jeg kysset kvinnen han var bl­itt
p­å kinnet og sa farvel­.»

Dette skreiv Cornelius Jakhelln i anmeldelsen sin av Frikar i Morgenbladet og gjorde meg dermed oppmerksom på dette nydelige diktet.

Gjestepost: Transtema hos Rudolf Nilsen

av Stein Wolff Frydenlund

Visste du at det finnes en transperson i Rudolf Nilsens lyrikk? Den norske arbeiderlyrikeren er trolig mest kjent for sine beskrivelser av livet til sosialt underpriviligerte i Oslo og for sine dikt om politisk kamp.

I diktet «Tilbake til livet» beskriver Nilsen livet på den sosiale skyggesiden i Oslo og en dramatisk hendelse blant alkoholikere som holdt til i en husbåt på «ælva». Blant personene som deltar i fyllekalaset er også «Dokka med snabern / og visst etpar kvinnfolk tel!». Et par vers senere er Dokka fortsatt med: «Og kvinnfolka bar seg og bælja / om hjelp som en frelsesarmé, / og Dokka sang sjælveste Gloria, / men ikke en purk å se.»

Les videre